Een grote en diverse groep deelnemers

Het Lerend Netwerk Positief Onderwijs wordt gevormd door mensen uit primair, voortgezet, beroeps—of hoger onderwijs, of in de volwasseneneducatie. En wat ons betreft ook uit overheidsdiensten, kinderopvang, social profit organisaties, bedrijven, burgerinitiatieven, (zorg)instellingen; cultuur en media. Overal waar geleerd wordt en mensen worden opgeleid. Over de grenzen van sectoren heen willen we samen onderzoeken wat we van elkaar kunnen leren en hoe we krachtige samenwerkingsvormen tussen verschillende en vaak uiteenlopende partijen kunnen vormgeven. Binnen organisaties, en over organisaties heen.

Vanuit Appreciative Inquiry werken aan de veranderkracht van jou en van je organisatie

Appreciative Inquiry is een inspiratiebron en methodiek om meerdere partijen te verbinden, op een gezamenlijk doel te betrekken en naar duurzame oplossingen toe te werken. In het lerend netwerk leer je Appreciative Inquiry diepgaand kennen, begrijpen en toepassen, om er in je eigen organisatie vernieuwende praktijken mee te ontwikkelen. Je leert over Appreciative Inquiry in gezamenlijke werksessies. En je werkt aan een veranderproject in de context van je eigen organisatie. Deelnemers steunen elkaars leerproces in actieleergroepen en onderlinge contacten.

Verbonden door een centraal thema: positief onderwijs

Positief onderwijs gaat over de vraag hoe we in scholen en onderwijsinstellingen, naast de cognitieve en praktische vaardigheden en kennis, bewust ruimte kunnen maken voor bekwaamheden die leerlingen helpen om gelukkig en succesvol te zijn in het leven. Zodat ze kunnen floreren tijdens de schooltijd, én in de toekomst. En hoe ook voor docenten aandacht voor prestatie en welbevinden meer in evenwicht kan zijn. Deelnemers doen in het lerend netwerk inspiratie op over dit thema vanuit binnenlandse en buitenlandse ervaringen en onderzoek. En bovenal door eigen praktijken, ideeën en innovaties te delen en te versterken met elkaar.

Community of practice en leergang in één

Het netwerk dat we voor ogen hebben is een groep van bevlogen mensen die met positief onderwijs aan de slag willen in hun school of organisatie. Het is tegelijk een leergang waarin je je eigen vermogen om vernieuwing teweeg te brengen, versterkt, doordat je leert hoe Appreciative Inquiry werkt. We voegen expliciet nieuwe kennis toe over veranderen volgens deze filosofie en betrekken daar ook experts op dit gebied bij. Aan het eind van de rit heb je zowel verandering in je organisatie gerealiseerd, een stevig netwerk opgebouwd als nieuwe (verander)bekwaamheden ontwikkeld. Om dat te kunnen realiseren is er een deelnameprijs aan verbonden.

Download Flyer

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat we beloven:

  • Door grondig over Appreciative Inquiry te leren en hiermee praktisch te oefenen, versterk je de veranderkracht van jezelf, je team en organisatie.
  • Je doet inspiratie en nieuwe ideeën op over het realiseren van positief onderwijs: van eenvoudige klaspraktijken tot werken aan een positieve schoolcultuur.
  • Aan het einde van het netwerk heb je in je eigen context een vernieuwing tot stand gebracht die gedragen wordt door verschillende actoren en perspectieven.
  • Je wordt met een certificaat lid van een grote nationale en internationale Appreciative Inquiry gemeenschap, en van een internationaal netwerk rond positief onderwijs.