Programma

Het programma van het lerend netwerk is gespreid over een heel jaar en bestaat uit zeven dagen met de totale groep deelnemers en vier samenkomsten van telkens een halve dag in kleinere actieleergroepen. In het totaal negen leerdagen.

Dr. Ron Fry, professor aan de Case Western Reserve University, doceert en begeleidt de basistraining en verdiepingsmodule. Voor deze sessies is de voertaal Engels. Oefeningen, leergroepen en schriftelijke opdrachten gaan door in het Nederlands. Deelnemers krijgen toegang tot een social-media groep waar presentaties, artikelen, didactische materialen en nuttige informatie ter beschikking worden gesteld.

28-29 maart 2019

Appreciative Inquiry Summit over positief onderwijs
Rechtstreeks ervaren wat de kracht en de mogelijkheden zijn van de principes en de methodes van waarderend onderzoek voor het realiseren van positief onderwijs door een Appreciative Inquiry summit (een werkconferentie) bij te wonen. Natuurlijk gaat het over positief onderwijs: we verkennen eigen positieve ervaringen, dromen over de mogelijke toekomst en kijken op basis daarvan wat jij zou willen oppakken in het hier-en-nu.

13-14 mei 2019

Basistraining Appreciative Inquiry met professor Ron Fry
Verkenning van principes, praktijken en methodiek van Appreciative Inquiry. Illustratie van achtergronden en voorbeelden van positief onderwijs. Ontwerp van een heldere focus en aanpak voor ieders project. Grondige kennismaking met elkaar en met ieders projectidee.

6 november

Ontwerp dag
Intensieve verkenning van de design-stap in Appreciative Inquiry. Inspiratie vanuit succesvolle AI-praktijken voor een gedetailleerd ontwerp van het eigen project.

10-11 februari 2020

Verdiepingsmodule Appreciative Inquiry met professor Ron Fry
Focus op verdieping van ieders begrip van de werkzaamheid van Appreciative Inquiry. Verkenning van toepassingen in teams, organisaties, en maatschappijontwikkeling. Oefenen van kernvaardigheden en ruimte voor diepgaand onderzoek van deelnemersvragen naar het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van het methodisch proces.
Feestelijke afsluiting en uitreiking van het ‘Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business and Society Change’ aan de deelnemers.

Tussentijds

Actieleergroepen
Tussen de netwerksamenkomsten door komen de deelnemers vier keer samen in een kleinere leergroep. Ze reflecteren op hun groeiende praktijkervaring en verdiepen hun begrip van AI. De data en locatie wordt in overleg per groep bepaald. Het begeleidingsteam staat garant voor deskundige ondersteuning van de leergroepen.